Reglur og útskýringar

á flokkum

Grunngjald fyrir hverja innsendingu er kr. 6000 nema verið sé að skrá viðburði (tónleika eða tónlistarhátíð) en þeir flokkar eru gjaldfrjálsir. Skráningargjald fyrir einn og sama titilinn/verkið í þrjá verðlaunaflokka eða fleiri er þó aldrei hærra en kr. 18.000 fyrir einstaka tilnefningu.

Dæmi um skráningu: Listamaður sækir um í flokknum Popp fyrir eina plötu og skráir í fjóra verðlaunaflokka: Plötu ársins, Lag ársins, Söngvara ársins og Plötuumslag ársins. Um einn titil er að ræða og gjaldið er því kr. 18.000 (en ekki 24.000). Annað dæmi: Listamaður sækir um í flokknum Popp en fyrir tvær plötur, og skráir báðar plöturnar í Plötu og Lag ársins. Um er að ræða tvo titla í tvo flokka, og því er gjaldið 24.000. Dæmi þrjú: Ef plötufyrirtæki sæki um í flokknum Plötu ársins fyrir tíu listamenn sem er gjaldið 10 x 6.000 kr. eða 66.000 kr.

Innsendingargjald þarf að greiða í umsóknarferlinu (undir Skráning: Skrá verk) til að geta klárað umsóknina. Tilnefning er ekki tekin gild, fyrr en greiðsla hefur borist.

Skráning til Íslensku tónlistarverðlaunanna fer fram á vefsíðu www.iston.is frá og með 1. janúar til miðnættis þann 23. janúar 2023.

Í skráningarferlinu er tekið við rafrænum eintökum af tilnefndum verkum en það má einnig skila geisladiskum og vínýlplötum á skrifstofu STEFs sem er að Laufásvegi 40. Dómnefndir munu hlusta á öll innsend verk. Eintökum er ekki skilað aftur til útgefenda þeirra.

Söngvari / Söngkona ársins

Gjaldgengir eru allir íslenskir söngvarar og söngkonur og allir söngvarar og söngkonur sem búa og starfa á Íslandi og sem vöktu athygli á á tímabilinu, óháð útgáfu. Söngvari/söngkona skal veita verðlaunum viðtöku.

Tónlistarviðburður ársins

Gjaldgengir eru allir tónlistarviðburðir, einstakir tónleikar, tónleikaraðir og tónlistahátíðir sem fram fóru á Íslandi á tímabilinu og þóttu skara fram úr hvað metnað, skipulagningu og framkvæmd varðar. Skipuleggjandi viðburðarins skal veita verðlaununum viðtöku.

Tónlistarflytjandi ársins

Gjaldgengir eru allir íslenskir flytjendur eða flytjendur sem búa og starfa á Íslandi sem vöktu athygli á tímabilinu, óháð útgáfu. Tekið skal sérstakt tillit til starfsemi flytjanda á sviði lifandi flutnings. Flytjandi skal veita verðlaunum viðtöku.

Grunnreglur

Gjaldgengir eru þeir höfundar og/eða flytjendur sem eru íslenskir ríkisborgarar eða hafa verið með lögheimili á Íslandi á tímabilinu.
Ef um fleiri höfunda og/eða flytjendur eru að ræða (t.d. í hljómsveit) eiga a.m.k. 50% þeirra að uppfylla skilyrðið um ríkisborgararétt og/eða lögheimili á Íslandi.
Verk eru gjaldgeng séu þau frumflutt eða frumútgefin á Íslandi á tímabilinu 1 jan. til 31 des. 2016.

Lag/Tónverk ársins

Gjaldgeng eru þau verk eftir íslenska höfunda eða höfunda sem búa og starfa á Íslandi sem frumflutt/eða frumútgefin voru á Íslandi á tímabilinu og lögð eru fram til dómnefndar af útgefanda. Útgefanda er í sjálfs vald sett hvort hann kýs að miða við frumflutning eða frumútgáfu verks en óheimilt er að leggja verk fram aftur ef það hefur áður verið lagt fram á öðru undangengnu tímabili. Komi upp sú staða að verk hafi verið frumútgefið á einu ári en notið vinsælda eða vakið athygli á tímabilinu sem ÍTV miðar við hverju sinni er heimilt að leggja það fram sem verk ársins. Skal dómnefnd þá túlka aðstæður þröngt, meta gjaldgengi verksins og rökstyðja niðurstöðu komi til tilnefningar, þó gildir sú takmörkun sem áður er getið um framlögun verks á öðru undangengnu tímabili. Útgefanda er einungis heimilt að leggja hvert verk fram í einum tilnefningaflokki. Til að mynda einungis í Lag ársins (popp) og þá ekki í Lag ársins (rokk) eða í Tónverk ársins (Djass/Blús). Tilnefna skal verk en höfundur/ar skal veita verðlaunum viðtöku.

Hljómplata ársins

Gjaldgengar eru hljómplötur íslenskra flytjenda og þeirra flytjenda er búa og starfa á Íslandi sem lagðar eru fram til dómnefndar og voru frumútgefnar á tímabilinu. Gjaldgengi hljómplötu er óháð því hvort hún innihaldi frumflutning verka eða áður útgefin verk en skilyrði er að minnsta kosti 80% hljóðritanna á hljómplötunni hafi ekki verið gefin út áður, á öðru tímabili. Útgefanda er einungis heimilt að leggja hverja hljómplötu fram í einum tilnefningaflokki. Til að mynda einungis í Hljómplata ársins (popp) og þá ekki í Hljómplata ársins (rokk). Í tilnefningarflokkinum Popp, rokk og önnur tónlist er veitt verðlaun fyrir plötu ársins í eftirtöldum flokkum: Poppplata ársins, Rokkplata ársins, Raftónlistarplata ársins, Hip hop/Rappplata ársins, Þjóðlagatónlistarplata ársins og Leikhús/kvikmyndatónlistarplata ársins (tónlist sem flutt hefur verið í kvikmynd eða í leikhúsi og gefin hefur verið út). Verðlaunaflokkar eru háðir þeim takmörkunum að nægilega margar frambærilegar tilnefningar berist í tiltekna flokka. Ef flokkur nær ekki nægilega mörgum innsendingum sameinast innsend verk öðrum flokkum samkvæmt faglegu mati dómnefndar og stjórnar Íslensku tónlistarverðlaunanna. Þeir sem ábyrgir eru fyrir skráningum verka sem færast milli flokka fá upplýsingar þess eðlis. Tilnefna má hljómplötu í flokkinum Plata ársins sem inniheldur annaðhvort 4 ný lög eða fleiri, eða að lágmarki 16 mínútur af nýrri tónlist. Ekki skiptir máli hvort hljóðrit sé gefið út stafrænt eða á föstu formi, en hljóðritið þarf að vera gefið út á árinu sem er að líða og vera aðgengilegt almenningi. Aðalflytjandi hljómplötunnar skal veita verðlaunum viðtöku.

Textahöfundur ársins

Gjaldgengir eru allir textahöfundar sem vöktu athygli á árinu fyrir frumflutning og/eða frumútgáfu verks eða verka á íslensku. Tilnefna skal fyrir áberandi framlag við ákveðið verkefni, svo sem fyrir texta á ákveðinni hljómplötu eða lifandi flutning.

Önnur tónlist er flokkur sem inniheldur plötur ársins í Opnum flokki en þar er að finna þá tónlist sem er oft erfitt að flokka og fellur ekki beint undir aðra flokka. Önnur tónlist inniheldur líka plötur ársins í þjóðlaga- og heimstónlist, og  kvikmynda- og leikhústónlist. 

Upptökustjórn ársins eru verðlaun veitt fyrir bestu hljóðmynd á hljómplötu. Hljóðmynd samanstendur af listrænni framsetningu efnis, hljómi og skýru tónmáli sem hæfir efninu. Eftirfarandi aðilar sem koma að upptökum og gerð hljóðrits geta verið tilnefndir á innsendingu: Listamaður, listrænn stjórnandi (producer), hljóðtæknir sem sá um hljóðblöndun, hljóðtæknir sem sá um hljóðjöfnun og upptökustjóri. Við verðlaunum taka þeir sem tilnefndir eru á skráningu.

Plötuumslag ársins eru verðlaun veitt fyrir besta plötuumslagið þar sem lagt er mat á listrænt útlit og heildarsvip hljómplötuumslags.

Bjartasta vonin

Gjaldgengir eru allir íslenskir “nýliðar” eða “nýliðar” sem búa og starfa á Íslandi sem vöktu athygli á tímabilinu, óháð útgáfu. Sérstökum aðila verður falið að tilnefna í þessum flokki og skal skilgreining á nýliða vera í höndum hans sem skal þó geta rökstutt val sitt með sterkum hætti og ber honum að túlka hugtakið þröngt. Heimilt er að tilnefna hvort sem er flytjanda eða höfund. Óheimilt er að tilnefna aðila í þennan flokk sem áður hefur hlotið tilnefningu til ÍTV, gefið hefur út hljómplötu sem aðalflytjandi eða vakið hefur verulega athygli á einhverju tímabili sem er undangengið tímabili ÍTV hverju sinni. Tilnefndur aðili skal veita verðlaunum viðtöku.

Rás eitt og Rás tvö eru sérstakir samstarfsaðilar að verðlaununum Bjartasta vonin. Samstarfið felst m.a. í dagskrárgerð og kosningu á vef RÚV.

Tónlistarmyndband ársins

Galdgeng eru öll myndbönd þar sem um er að ræða myndband við íslenskt lag eða íslenskt tónverk. Leikstjórinn má vera íslenskur eða erlendur. Myndband ársins er valið í samvinnu við Albumm.is. sem tilnefnir 8 – 10 myndbönd en svo kjósa lesendur Albumm.is myndband ársins ásamt dómnefnd.